Index

DELIZ.NO AS

Orgnr: 913078659

adresse: Eventyrveien 26

id

128284

organisasjonsnummer

913078659

navn

DELIZ.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eventyrveien 26"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4629", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078659

navn

DELIZ.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eventyrveien 26

forradrpostnr

4629

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.919

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

06.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078659

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 83993, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7095}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76898}}, "journalnr": "2021458581", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078659"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3804, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15530}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80190, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80190}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 83993}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -37313, "totalresultat": -37313, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 543355}, "driftsresultat": -47553, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 495802}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -278, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 283}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -47830}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913084152 [navn] => DELIZ.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913078659 [oppstartsdato] => 2014-01-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eventyrveien 26"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4629", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?