Index

DELTA PROJECTS AS

https://www.deltaprojects.com

Orgnr: 812293842

mobil: +4793236636
webside: www.deltaprojects.com
adresse: Dronning Eufemias gate 16

id

1742

organisasjonsnummer

812293842

navn

DELTA PROJECTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Eufemias gate 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

hjemmeside

www.deltaprojects.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812293842

navn

DELTA PROJECTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Eufemias gate 16

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.08.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

+4793236636

url

www.deltaprojects.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812293842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58274, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8837025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 116895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8720130}}, "journalnr": "2021181882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812293842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2245368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2355368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11082393, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11082393}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8837025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1320677, "totalresultat": 1320677, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39389467}, "driftsresultat": 1425019, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40814486}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -104342, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12317}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 116658}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1320677}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912379507 [navn] => DELTA PROJECTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812293842 [oppstartsdato] => 2013-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Eufemias gate 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.deltaprojects.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?