Index

DELTA PSV NORWAY AS

Orgnr: 822320872

adresse: Fridtjof Nansens plass 7

id

27704

organisasjonsnummer

822320872

navn

DELTA PSV NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens plass 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822320872

navn

DELTA PSV NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens plass 7

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.03.2019

stiftelsesdato

14.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822320872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2535445, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2555153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2555153}}, "journalnr": "2021509559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822320872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -14077771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6595}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14084366}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16632924, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16632924}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2555153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12000659, "totalresultat": -12000659, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22547955}, "driftsresultat": -11717586, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10830369}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -283073, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25241}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 308314}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12000659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922538603 [navn] => DELTA PSV NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822320872 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens plass 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?