Index

DEN MISUNNELIGE FRISØR AS

Orgnr: 818619952

adresse: Strandgata 12

id

16400

organisasjonsnummer

818619952

navn

DEN MISUNNELIGE FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 12"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8400", "kommunenummer": "1870"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 444"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8401", "kommunenummer": "1870"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818619952

navn

DEN MISUNNELIGE FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 12

forradrpostnr

8400

forradrpoststed

SORTLAND

forradrkommnr

1870

forradrkommnavn

SORTLAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 444

ppostnr

8401

ppoststed

SORTLAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2017

stiftelsesdato

30.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818619952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1910624, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1029405, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13152}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1016253}}, "journalnr": "2020647246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818619952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 520551, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 490551}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 508853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 508853}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1029405}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 389946, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3093905}, "driftsresultat": 497066, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3590971}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3524, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3671}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 147}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 500590}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983201008 [navn] => DEN MISUNNELIGE FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818619952 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 12"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8400", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 444"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8401", "kommunenummer": "1870"} [datoEierskifte] => 2017-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?