Index

DENTAL & DERMAL HOUSE AS

Orgnr: 822228372

adresse: 2 etasje, Fridtjof Nansens plass 9

id

27363

organisasjonsnummer

822228372

navn

DENTAL & DERMAL HOUSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2 etasje", "Fridtjof Nansens plass 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822228372

navn

DENTAL & DERMAL HOUSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2 etasje Fridtjof Nansens plass 9

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.02.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822228372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1888146, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 222274, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31202}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 191072}}, "journalnr": "2020615231", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822228372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -343928, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 92500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -436428}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 566202, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 566202}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 222274}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-02", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -436428, "totalresultat": -436428, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1362133}, "driftsresultat": -436383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 925750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 74}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -436428}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922287376 [navn] => DENTAL & DERMAL HOUSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822228372 [oppstartsdato] => 2019-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["2 etasje", "Fridtjof Nansens plass 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?