Index

DENTSIGN AS

Orgnr: 811551252

adresse: Ovenstadlia 33

id

79

organisasjonsnummer

811551252

navn

DENTSIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-12

naeringskode1

{"kode": "32.500", "beskrivelse": "Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ovenstadlia 33"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811551252

navn

DENTSIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ovenstadlia 33

forradrpostnr

3420

forradrpoststed

LIERSKOGEN

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

32.500

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811551252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325543, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3021306, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3021306}}, "journalnr": "2021376142", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811551252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2899045, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2879711}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 122260, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58650}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 63610}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3021306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27015}, "driftsresultat": -27015, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 837}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1992}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -28170}}]

Reserver mot visning?