Index

DESIRED OUTCOME HOLDING AS

Orgnr: 819218862

adresse: c/o Morten Røvik, Romsaas Allé 18

id

18049

organisasjonsnummer

819218862

navn

DESIRED OUTCOME HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Morten Røvik", "Romsaas Allé 18"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2063", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-13

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819218862

navn

DESIRED OUTCOME HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Morten Røvik Romsaas Allé 18

forradrpostnr

2063

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

13.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819218862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302747, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 738912, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 723747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15165}}, "journalnr": "2021342625", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819218862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 656000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 626000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82912, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82912}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 738912}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 14512, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19392}, "driftsresultat": -9174, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10218}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23686, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23686}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14512}}]

Reserver mot visning?