Index

DEV AS

Orgnr: 920952100

adresse: Ullevålsveien 7

id

327949

organisasjonsnummer

920952100

navn

DEV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullevålsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920952100

navn

DEV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullevålsveien 7

forradrpostnr

0165

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

10.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952100

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1827622, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 190371, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 190371}}, "journalnr": "2020563941", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952100"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 190371, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 194430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4059}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 190371}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2525, "totalresultat": -2525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2634}, "driftsresultat": -2634, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 109, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824528942 [navn] => DEV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 920952100 [oppstartsdato] => 2020-01-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullevu00e5lsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0165", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?