Index

DEYOUNG INVEST AS

Orgnr: 812428632

adresse: c/o Kristofer DeYoung, Conradis gate 1A

id

2038

organisasjonsnummer

812428632

navn

DEYOUNG INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

naeringskode1

{"kode": "47.919", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kristofer DeYoung", "Conradis gate 1A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0559", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-16

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812428632

navn

DEYOUNG INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kristofer DeYoung Conradis gate 1A

forradrpostnr

0559

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.919

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

16.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812428632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 224204, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 208000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16204}}, "journalnr": "2021365828", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812428632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 145179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 115179}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79025, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 79025}}, "sumEgenkapitalGjeld": 224204}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2625}, "driftsresultat": -2625, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2625}}]

Reserver mot visning?