Index

DIACOR AS

Orgnr: 913079450

tlf: 22 90 53 00
adresse: Tevlingveien 23

id

128305

organisasjonsnummer

913079450

navn

DIACOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tevlingveien 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-11-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 179 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913079450

navn

DIACOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tevlingveien 23

forradrpostnr

1081

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 179 Alnabru

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

30.11.1976

tlf

22 90 53 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079450

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1645702, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27853177, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 647983}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27205194}}, "journalnr": "2020365563", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079450"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12952634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6965490}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5987144}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14900543, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14900543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27853177}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2777337, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 56066483}, "driftsresultat": 3486216, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59552699}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 83806, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87990}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4184}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3570022}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971700483 [navn] => DIACOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 913079450 [oppstartsdato] => 1977-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tevlingveien 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 179 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?