Index

DIDEILA AS

Orgnr: 812330772

adresse: Roald Amundsens gate 97

id

1832

organisasjonsnummer

812330772

navn

DIDEILA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Roald Amundsens gate 97"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4307", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812330772

navn

DIDEILA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Roald Amundsens gate 97

forradrpostnr

4307

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

14.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812330772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 39750, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1478640, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1475390}}, "journalnr": "2021165125", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812330772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 885669, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 855669}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 592971, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 592971}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1478640}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16886, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2466790}, "driftsresultat": 17171, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2483961}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -285, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 265}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16886}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812339052 [navn] => DIDEILA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812330772 [oppstartsdato] => 2013-06-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Roald Amundsens gate 97"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4307", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?