Index

DIGICOLLECT AS

Orgnr: 822091652

adresse: Strøket 7

id

26779

organisasjonsnummer

822091652

navn

DIGICOLLECT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.910", "beskrivelse": "Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strøket 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 71"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1371", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822091652

navn

DIGICOLLECT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strøket 7

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 71

ppostnr

1371

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.910

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.02.2019

stiftelsesdato

03.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822091652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1582954, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 411534, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 407134}}, "journalnr": "2020300740", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822091652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 107070, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107070}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 304464, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 304464}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 411534}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 169998, "totalresultat": 169998, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 164429}, "driftsresultat": 217164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 381593}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 782, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 806}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 217946}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922204683 [navn] => DIGICOLLECT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.910", "beskrivelse": "Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822091652 [oppstartsdato] => 2019-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8ket 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 71"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1371", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?