Index

DIGITAL TRENINGSDAGBOK AS

https://treningsdagbok.org

Orgnr: 812022032

mobil: 97 00 43 00
webside: treningsdagbok.org
adresse: c/o Skjeldestad Kontorspar AS, Fossetunet 1

id

1118

organisasjonsnummer

812022032

navn

DIGITAL TRENINGSDAGBOK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Skjeldestad Kontorspar AS", "Fossetunet 1"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6851", "kommunenummer": "4640"}

hjemmeside

treningsdagbok.org

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812022032

navn

DIGITAL TRENINGSDAGBOK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Skjeldestad Kontorspar AS Fossetunet 1

forradrpostnr

6856

forradrpoststed

SOGNDAL

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 24

ppostnr

6851

ppoststed

SOGNDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

22.03.2013

tlf

tlf_mobil

97 00 43 00

url

treningsdagbok.org

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812022032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2028079, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 180272, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 96501}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 83771}}, "journalnr": "2020776004", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812022032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -96344, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -156344}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 276615, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 276615}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 180271}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -190222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 213239}, "driftsresultat": -185109, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 28130}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5113, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -190222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812082752 [navn] => DIGITAL TRENINGSDAGBOK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812022032 [oppstartsdato] => 2013-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Skjeldestad Kontorspar AS", "Fossetunet 1"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => treningsdagbok.org [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6851", "kommunenummer": "4640"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?