Index

DIGIVIKA AS

Orgnr: 819024782

adresse: Øverbygda 150

id

17523

organisasjonsnummer

819024782

navn

DIGIVIKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øverbygda 150"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "HJELSET", "postnummer": "6450", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819024782

navn

DIGIVIKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øverbygda 150

forradrpostnr

6450

forradrpoststed

HJELSET

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

02.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819024782

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2155425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 178859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 126394}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 52465}}, "journalnr": "2020937402", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819024782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -166141, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -196141}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 345000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 345000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 178859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24958, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 82224}, "driftsresultat": -24972, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 57252}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24958}}]

Reserver mot visning?