Index

DIKEVEIEN MAT AS

Orgnr: 877227162

tlf: 69 33 76 70
adresse: Dikeveien 2

id

57978

organisasjonsnummer

877227162

navn

DIKEVEIEN MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dikeveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1661", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877227162

navn

DIKEVEIEN MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dikeveien 2

forradrpostnr

1661

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.1997

stiftelsesdato

17.01.1997

tlf

69 33 76 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877227162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2513331, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16373579, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1321991}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15051588}}, "journalnr": "2021482648", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877227162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9823943, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 99000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9724943}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6549635, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6528759}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20876}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16373579}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2413066, "totalresultat": 2413066, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 56686356}, "driftsresultat": 3038738, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59725094}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 43162, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44696}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1534}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3081900}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971633786 [navn] => KIWI RÅBEKKEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 877227162 [oppstartsdato] => 1990-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dikeveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1661", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?