Index

DIKKON KAFE AS

Orgnr: 815505042

adresse: Postvegen 16

id

8725

organisasjonsnummer

815505042

navn

DIKKON KAFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 16"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "BREVIK", "postnummer": "3950", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815505042

navn

DIKKON KAFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Postvegen 16

forradrpostnr

3950

forradrpoststed

BREVIK

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2015

stiftelsesdato

19.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815505042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2506511, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 88147, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38283}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 49864}}, "journalnr": "2021560495", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815505042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -158267, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -188267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 246414, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 246414}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 88147}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -624, "totalresultat": -624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 517454}, "driftsresultat": -415, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 517038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -209, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 214}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -624}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993714879 [navn] => DIKKON KAFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815505042 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 16"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "BREVIK", "postnummer": "3950", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?