Index

DIN MESSE AS

Orgnr: 819233632

mobil: 930 48 111
adresse: Totlandsvegen 486

id

18093

organisasjonsnummer

819233632

navn

DIN MESSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Totlandsvegen 486"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5226", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819233632

navn

DIN MESSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Totlandsvegen 486

forradrpostnr

5226

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

23.05.2017

tlf

tlf_mobil

930 48 111

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819233632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1646046, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 508938}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1137108}}, "journalnr": "2021377068", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819233632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 936152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45455}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 890697}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 709894, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 134333}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 575561}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1646046}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 504538, "totalresultat": 504538, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 200943}, "driftsresultat": 631140, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 832084}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 20, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 631161}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919350504 [navn] => DIN MESSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819233632 [oppstartsdato] => 2017-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Totlandsvegen 486"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5226", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?