Index

DIN NETTHANDEL AS

Orgnr: 819096252

adresse: Reddalsveien 264

id

17722

organisasjonsnummer

819096252

navn

DIN NETTHANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reddalsveien 264"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819096252

navn

DIN NETTHANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reddalsveien 264

forradrpostnr

4886

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2017

stiftelsesdato

19.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819096252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2206331, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1412169, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1412169}}, "journalnr": "2020968143", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819096252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 84296, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 54296}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1327874, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 90309}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1237565}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1412170}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1294813}, "driftsresultat": 3755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1298568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 46, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3801}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919182466 [navn] => DIN NETTHANDEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819096252 [oppstartsdato] => 2017-05-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reddalsveien 264"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?