Index

DIPA AS

https://www.dipa.no

Orgnr: 888331212

mobil: 928 10 333
webside: www.dipa.no
adresse: Skrivervegen 60

id

71610

organisasjonsnummer

888331212

navn

DIPA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-14

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skrivervegen 60"], "kommune": "ØSTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "KAPP", "postnummer": "2849", "kommunenummer": "3442"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-03-17

hjemmeside

www.dipa.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888331212

navn

DIPA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skrivervegen 60

forradrpostnr

2849

forradrpoststed

KAPP

forradrkommnr

3442

forradrkommnavn

ØSTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.06.2005

stiftelsesdato

17.03.2005

tlf

tlf_mobil

928 10 333

url

www.dipa.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888331212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2321547, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46808, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 314}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46494}}, "journalnr": "2021369080", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888331212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25777, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -725777}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 72585, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 72585}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46808}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33277}, "driftsresultat": -33277, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33276}}]

Reserver mot visning?