Index

DK SNEKKERE AS

Orgnr: 819060592

adresse: Blåklokkevegen 9

id

17615

organisasjonsnummer

819060592

navn

DK SNEKKERE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blåklokkevegen 9"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2409", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819060592

navn

DK SNEKKERE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blåklokkevegen 9

forradrpostnr

2409

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

03.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819060592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2259833, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1178854, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 598842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 580012}}, "journalnr": "2021276840", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819060592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -654198, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -684198}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1833052, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1408902}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 424150}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1178854}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5579171}, "driftsresultat": 72714, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5651885}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53676, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 261}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53937}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19038}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919138998 [navn] => DK SNEKKERE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 819060592 [oppstartsdato] => 2017-04-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blu00e5klokkevegen 9"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2409", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?