Index

DNB PRIVATE EQUITY III (IS) AS

Orgnr: 811741272

tlf: 23 11 64 25
adresse: Haakon VIIs gate 1

id

495

organisasjonsnummer

811741272

navn

DNB PRIVATE EQUITY III (IS) AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

naeringskode1

{"kode": "64.302", "beskrivelse": "Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4500", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og aktive eierfond"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1358 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811741272

navn

DNB PRIVATE EQUITY III (IS) AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 1

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1358 Vika

ppostnr

0113

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.302

nkode2

nkode3

sektorkode

4500

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

23 11 64 25

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811741272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2519833, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 799885655, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 770546337}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29339318}}, "journalnr": "2021491334", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811741272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13491663, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8496459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4995204}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 786393992, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 224281}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 786169711}}, "sumEgenkapitalGjeld": 799885655}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 895912, "totalresultat": -1791823, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10385139}, "driftsresultat": 90338628, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100723767}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -89442717, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3200617}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92643334}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 895912}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916393253 [navn] => DNB PRIVATE EQUITY III (IS) AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.302", "beskrivelse": "Investeringsselskaper/-fond u00e5pne for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811741272 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1358 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?