Index

DOBBEL L AS

Orgnr: 814913082

mobil: 980 36 664
adresse: Fayes Gate 1-3

id

7355

organisasjonsnummer

814913082

navn

DOBBEL L AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.471", "beskrivelse": "Engroshandel med møbler"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fayes Gate 1-3"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814913082

navn

DOBBEL L AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fayes Gate 1-3

forradrpostnr

3110

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.471

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

980 36 664

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814913082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2113437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2031188, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2026828}}, "journalnr": "2020865755", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814913082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 850688, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 820688}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1180500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 663541}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 516959}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2031188}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26810, "totalresultat": 26810, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5076305}, "driftsresultat": 137314, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5213620}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -102875, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2519}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105394}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34440}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914937701 [navn] => PALMA TØNSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.471", "beskrivelse": "Engroshandel med mu00f8bler"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 814913082 [oppstartsdato] => 2015-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fayes Gate 1-3"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3110", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?