Index

DOCTOR OK AS

Orgnr: 811654132

tlf: 75 54 99 49
adresse: Fredensborgveien 118A

id

290

organisasjonsnummer

811654132

navn

DOCTOR OK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-07

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 118A"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8005", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storvollen 34"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8015", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811654132

navn

DOCTOR OK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredensborgveien 118A

forradrpostnr

8005

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Storvollen 34

ppostnr

8015

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2013

stiftelsesdato

28.01.2013

tlf

75 54 99 49

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811654132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2199783, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1160995, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1160995}}, "journalnr": "2020960997", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811654132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -180130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -210130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1341125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 963460}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 377665}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1160995}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 46410, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2432795}, "driftsresultat": 198763, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2631558}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2038, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2056}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 196725}}]

Reserver mot visning?