Index

DØNN DEAL AS

Orgnr: 912027368

adresse: Hylkjeflaten 1

id

105628

organisasjonsnummer

912027368

navn

DØNN DEAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjeflaten 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Co Themaa Regnskap AS", "postboks 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5877", "kommunenummer": "4601"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912027368

navn

DØNN DEAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hylkjeflaten 1

forradrpostnr

5109

forradrpoststed

HYLKJE

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Co Themaa Regnskap AS postboks 14

ppostnr

5877

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027368

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170331, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5454821, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5399316}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55505}}, "journalnr": "2020925588", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027368"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -32118, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -65118}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5486939, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 122572}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5364367}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5454821}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -151207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 366884}, "driftsresultat": 45366, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 412250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -211823, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 211835}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -166457}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916398670 [navn] => DØNN DEAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912027368 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hylkjeflaten 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HYLKJE", "postnummer": "5109", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Co Themaa Regnskap AS", "postboks 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5877", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?