Index

DPK CONSULTANTS AS

Orgnr: 812503812

mobil: 939 62 163
adresse: Professor Birkelandsvei 28 A

id

2202

organisasjonsnummer

812503812

navn

DPK CONSULTANTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Professor Birkelandsvei 28 A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812503812

navn

DPK CONSULTANTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Professor Birkelandsvei 28 A

forradrpostnr

1081

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

02.09.2013

tlf

tlf_mobil

939 62 163

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812503812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1955922, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 171863, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23271}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 148592}}, "journalnr": "2020694936", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812503812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12014}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 153877, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106204}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 47673}}, "sumEgenkapitalGjeld": 171863}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5042, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 189224}, "driftsresultat": 6362, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 195586}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 102, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 102}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912534715 [navn] => DPK CONSULTANTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812503812 [oppstartsdato] => 2012-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Professor Birkelands vei 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1081", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?