Index

DRAMMEN RESTAURANTDRIFT AS

Orgnr: 815533852

adresse: Amtmand Bloms gate 2

id

8802

organisasjonsnummer

815533852

navn

DRAMMEN RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Amtmand Bloms gate 2"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havreveien 100"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815533852

navn

DRAMMEN RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Amtmand Bloms gate 2

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Havreveien 100

ppostnr

0680

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2015

stiftelsesdato

01.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815533852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2178853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2022922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 449187}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1573735}}, "journalnr": "2020933000", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815533852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2005727, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2205727}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4028648, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3906148}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 122500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2022921}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2060164, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13436023}, "driftsresultat": -1914538, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11521485}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -105754, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 193}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105947}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2020292}}]

Reserver mot visning?