Index

DRAMMEN TRANSPORT & SAMLAST AS

Orgnr: 815077512

adresse: Buskerudveien 149

id

7720

organisasjonsnummer

815077512

navn

DRAMMEN TRANSPORT & SAMLAST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buskerudveien 149"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3027", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815077512

navn

DRAMMEN TRANSPORT & SAMLAST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buskerudveien 149

forradrpostnr

3027

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2015

stiftelsesdato

10.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815077512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36854, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 217814, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217814}}, "journalnr": "2021162762", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815077512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8947}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 178867, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 178867}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 217814}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 72432, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 930843}, "driftsresultat": 92806, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1023649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 92861}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915104673 [navn] => DRAMMEN TRANSPORT & SAMLAST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815077512 [oppstartsdato] => 2015-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buskerudveien 149"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3027", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?