Index

DREVFJELL AS

Orgnr: 812184032

adresse: c/o Accountor, Vestsidevegen 76

id

1512

organisasjonsnummer

812184032

navn

DREVFJELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Accountor", "Vestsidevegen 76"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Patrik Ardefelt", "Postbox 1804 Bekkefaret"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4099", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812184032

navn

DREVFJELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Accountor Vestsidevegen 76

forradrpostnr

2420

forradrpoststed

TRYSIL

forradrkommnr

3421

forradrkommnavn

TRYSIL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Patrik Ardefelt Postbox 1804 Bekkefaret

ppostnr

4099

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812184032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237639, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1373087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 655650}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 717437}}, "journalnr": "2021242993", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812184032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 651239, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 621239}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 721848, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 721848}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1373087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124915, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 689712}, "driftsresultat": 160047, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 849759}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 208, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 815}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 608}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 160255}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912224600 [navn] => DREVFJELL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812184032 [oppstartsdato] => 2013-06-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Accountor", "Vestsidevegen 76"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Sverige", "adresse": ["C/O Patrik Ardefelt", "u00d6stomsju00f6vu00e4gen 36"], "landkode": "SE", "poststed": "79090 u00e4rna"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?