Index

DREW DESIGN AS

Orgnr: 913077997

adresse: Åshaugveien 65

id

128256

organisasjonsnummer

913077997

navn

DREW DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åshaugveien 65"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913077997

navn

DREW DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åshaugveien 65

forradrpostnr

3170

forradrpoststed

SEM

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

06.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913077997

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2259275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 220582, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 220582}}, "journalnr": "2021275754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913077997"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3542, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -26458}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217040, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 217040}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 220582}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1770, "totalresultat": 1770, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1272177}, "driftsresultat": 3295, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1275472}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1525, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1574}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1770}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913097289 [navn] => DREW DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913077997 [oppstartsdato] => 2014-01-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5shaugveien 65"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?