Index

DRIVING TRAFIKKSKOLE SANDEFJORD AS

Orgnr: 819308292

adresse: Stockfleths gate 24

id

18264

organisasjonsnummer

819308292

navn

DRIVING TRAFIKKSKOLE SANDEFJORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-20

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stockfleths gate 24"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klaras vei 31D"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3244", "kommunenummer": "3804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819308292

navn

DRIVING TRAFIKKSKOLE SANDEFJORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stockfleths gate 24

forradrpostnr

3210

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Klaras vei 31D

ppostnr

3244

ppoststed

SANDEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819308292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1955728, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1064786, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 708110}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 356676}}, "journalnr": "2020694530", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819308292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 209924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 185494}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 854861, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 380981}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 473880}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1064786}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 325006, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1711460}, "driftsresultat": 405171, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2116631}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29471, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 850}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30321}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 375700}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919407972 [navn] => DRIVING TRAFIKKSKOLE SANDEFJORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819308292 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stockfleths gate 24"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klaras vei 31D"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3244", "kommunenummer": "3804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?