Index

DRØMMEHAGEN BYREMO AS

Orgnr: 811906042

adresse: Audnedalsveien 4334

id

896

organisasjonsnummer

811906042

navn

DRØMMEHAGEN BYREMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Audnedalsveien 4334"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BYREMO", "postnummer": "4529", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811906042

navn

DRØMMEHAGEN BYREMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Audnedalsveien 4334

forradrpostnr

4529

forradrpoststed

BYREMO

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811906042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2351215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2836952, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1640273}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1196679}}, "journalnr": "2021277840", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811906042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1544831, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1722084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -177253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1292122, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 933655}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 358467}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2836952}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 390013, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3851378}, "driftsresultat": 399685, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4251063}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9672, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -4292}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 390013}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911950308 [navn] => DRØMMEHAGEN BYREMO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811906042 [oppstartsdato] => 2013-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Audnedalsveien 4334"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BYREMO", "postnummer": "4529", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?