Index

DRONERA AS

Orgnr: 815054822

adresse: Askerveien 6

id

7668

organisasjonsnummer

815054822

navn

DRONERA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-02

naeringskode1

{"kode": "26.700", "beskrivelse": "Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Askerveien 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815054822

navn

DRONERA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Askerveien 6

forradrpostnr

1384

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

26.700

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2015

stiftelsesdato

09.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815054822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171759, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 77963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24305}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53658}}, "journalnr": "2020930260", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815054822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67990, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 145954, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 145954}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 77963}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19561, "totalresultat": 19561, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52271}, "driftsresultat": 19879, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 72150}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -318, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19561}}]

Reserver mot visning?