Index

DRONETEKNIKK AS

Orgnr: 811822582

mobil: 952 39 591
adresse: Sentrum

id

682

organisasjonsnummer

811822582

navn

DRONETEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrum"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BYREMO", "postnummer": "4529", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811822582

navn

DRONETEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrum

forradrpostnr

4529

forradrpoststed

BYREMO

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.112

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

15.03.2013

tlf

tlf_mobil

952 39 591

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811822582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2541417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3923754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3803754}}, "journalnr": "2021518544", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811822582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3590014, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3560014}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 333740, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 333740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3923754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 556175, "totalresultat": 556175, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42935}, "driftsresultat": -42935, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 754929, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 781951}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27021}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 711995}}]

Reserver mot visning?