Index

DRONNINGGATA 1B AS

Orgnr: 818612672

adresse: Aabys gate 3

id

16383

organisasjonsnummer

818612672

navn

DRONNINGGATA 1B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aabys gate 3"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818612672

navn

DRONNINGGATA 1B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aabys gate 3

forradrpostnr

3041

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

01.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818612672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1987415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7517738, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7360208}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 157530}}, "journalnr": "2020733416", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818612672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 283838, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 253838}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7233900, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7231709}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2191}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7517738}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 139498, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 205861}, "driftsresultat": 481005, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 686866}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -302085, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 302102}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 178920}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918658416 [navn] => DRONNINGGATA 1B AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818612672 [oppstartsdato] => 2017-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aabys gate 3"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?