Index

DROPPOINT AS

Orgnr: 812103482

mobil: 908 79 704
adresse: Karenslyst allé 2

id

1320

organisasjonsnummer

812103482

navn

DROPPOINT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allé 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 345 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812103482

navn

DROPPOINT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst allé 2

forradrpostnr

0278

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 345 Skøyen

ppostnr

0213

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

908 79 704

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812103482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2083591, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84755, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84755}}, "journalnr": "2020835426", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812103482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 84693, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9822}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 62}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84755}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12090}, "driftsresultat": -12090, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12090}}]

Reserver mot visning?