Index

DT EIENDOM AS

Orgnr: 812373862

adresse: Garderbakken 6

id

1919

organisasjonsnummer

812373862

navn

DT EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-29

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Garderbakken 6"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 163 Fetsund"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1901", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812373862

navn

DT EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Garderbakken 6

forradrpostnr

1900

forradrpoststed

FETSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 163 Fetsund

ppostnr

1901

ppoststed

FETSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.08.2013

stiftelsesdato

04.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812373862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1999859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3117443, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 552833}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2564610}}, "journalnr": "2020740970", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812373862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3115005, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 309334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2805671}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2438}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3117443}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 842987, "totalresultat": 842987, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 207995}, "driftsresultat": -172127, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 35868}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1015114, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1015565}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 451}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 842987}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920073077 [navn] => DT EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812373862 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Garderbakken 6"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 163 Fetsund"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1901", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?