Index

DUCI NORGE AS

Orgnr: 817768342

adresse: c/o Økoplan Regnskap as, Seiersten Sentrum 3

id

14317

organisasjonsnummer

817768342

navn

DUCI NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Økoplan Regnskap as", "Seiersten Sentrum 3"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1443", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817768342

navn

DUCI NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Økoplan Regnskap as Seiersten Sentrum 3

forradrpostnr

1443

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.09.2016

stiftelsesdato

06.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817768342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2117601, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22159365, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5863036}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16296329}}, "journalnr": "2020866819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817768342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12437345, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11937345}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9722021, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6889797}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2832224}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22159365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5443505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49850723}, "driftsresultat": -6798321, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 43052402}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -180531, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 229245}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 409776}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6978852}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917877351 [navn] => DUCI NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817768342 [oppstartsdato] => 2016-09-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00d8koplan Regnskap as", "Seiersten Sentrum 3"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1443", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?