Index

DUKEN UTVIKLING AS

Orgnr: 818765312

adresse: Smidsrødveien 171B

id

16835

organisasjonsnummer

818765312

navn

DUKEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smidsrødveien 171B"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818765312

navn

DUKEN UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smidsrødveien 171B

forradrpostnr

3140

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

13.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818765312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2342597, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5872939, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5872939}}, "journalnr": "2021265585", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818765312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -107061, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -127061}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5980000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2030000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3950000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5872939}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 777841, "totalresultat": 777841, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6031433}, "driftsresultat": 1218567, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7250000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -440726, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 440726}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 777841}}]

Reserver mot visning?