Index

DYNEA HOLDING AS

Orgnr: 812158872

adresse: Dronning Mauds gate 15

id

1422

organisasjonsnummer

812158872

navn

DYNEA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

naeringskode1

{"kode": "46.510", "beskrivelse": "Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1618 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0119", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812158872

navn

DYNEA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 15

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1618 Vika

ppostnr

0119

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.510

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812158872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1927712, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1473409, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1076085}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 397324}}, "journalnr": "2020665920", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812158872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2685794, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2715794}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4159203, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1473409}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21383}, "driftsresultat": -21383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 171116}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 149734}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?