Index

DYSTHEDESIGN AS

Orgnr: 811251682

tlf: 67 13 12 10
adresse: Brekketunet 23

id

58

organisasjonsnummer

811251682

navn

DYSTHEDESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brekketunet 23"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "RYKKINN", "postnummer": "1349", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1972-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811251682

navn

DYSTHEDESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brekketunet 23

forradrpostnr

1349

forradrpoststed

RYKKINN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

10.05.1972

tlf

67 13 12 10

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811251682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 581535, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 581535}}, "journalnr": "2020877905", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811251682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 533998, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 433998}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47538, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47538}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 581535}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124729, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27691}, "driftsresultat": 157712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 185403}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2206, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2361}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 154}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 159919}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971679174 [navn] => DYSTHEDESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811251682 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brekketunet 23"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "RYKKINN", "postnummer": "1349", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?