Index

E BERENTSEN AS

Orgnr: 810463902

tlf: 045202330
adresse: Kontinentalvegen 22

id

22

organisasjonsnummer

810463902

navn

E BERENTSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kontinentalvegen 22"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1944-12-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810463902

navn

E BERENTSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kontinentalvegen 22

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

4098

ppoststed

TANANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.12.1944

tlf

045202330

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810463902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2274253, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23039526, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22812473}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 227053}}, "journalnr": "2021231536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810463902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11212717, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3696649}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7516068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11826808, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1645697}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10181111}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23039526}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1650283, "totalresultat": 1650283, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 690066}, "driftsresultat": 2387761, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3077827}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -271975, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5898}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 277873}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2115786}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998910757 [navn] => E BERENTSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810463902 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kontinentalvegen 22"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?