Index

E.K.S HOLDING AS

Orgnr: 815645782

mobil: 952 55 961
adresse: Gomperudgata 36

id

9086

organisasjonsnummer

815645782

navn

E.K.S HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gomperudgata 36"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3031", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815645782

navn

E.K.S HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gomperudgata 36

forradrpostnr

3031

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

29.06.2015

tlf

tlf_mobil

952 55 961

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815645782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2275655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 138398, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 136929}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1469}}, "journalnr": "2021299824", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815645782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2318326, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2348326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2456724, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1246724}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1210000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 138398}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1686, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2160}, "driftsresultat": -2160, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2162}}]

Reserver mot visning?