Index

E. LØYNING MASKIN AS

Orgnr: 822104592

adresse: Mortensknutveien 9A

id

26831

organisasjonsnummer

822104592

navn

E. LØYNING MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mortensknutveien 9A"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4372", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822104592

navn

E. LØYNING MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mortensknutveien 9A

forradrpostnr

4372

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

03.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822104592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1614, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 200367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 200367}}, "journalnr": "2021125362", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822104592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 129809, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 99809}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 70558, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70558}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 200367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 95496, "totalresultat": 95496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 225274}, "driftsresultat": 122117, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 347390}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 317, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 344}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 122434}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922126674 [navn] => E. LØYNING MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822104592 [oppstartsdato] => 2019-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mortensknutveien 9A"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4372", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?