Index

.EAGL TECHNOLOGIES AS

Orgnr: 923569839

adresse: c/o Kai Stiberg, Åses vei 19

organisasjonsnummer

923569839

navn

.EAGL TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kai Stiberg", "Åses vei 19"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1336", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923569839

navn

.EAGL TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kai Stiberg Åses vei 19

forradrpostnr

1336

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.494

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.10.2019

stiftelsesdato

09.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

923569839

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6444, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1273647, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 489643}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 784004}}, "journalnr": "2021130374", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923569839"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -263309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -293309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1536956, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 76006}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1460950}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1273647}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -317671, "totalresultat": -317671, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 372503}, "driftsresultat": -322503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2040, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6480}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8520}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -324543}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923603263 [navn] => .EAGL TECHNOLOGIES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 923569839 [oppstartsdato] => 2019-09-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kai Stiberg", "u00c5ses vei 19"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1336", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?