Index

EATS 3 AS

https://www.minilagernorge.no

Orgnr: 814934942

webside: www.minilagernorge.no
adresse: c/o Tangen, Røysveien 33

id

7392

organisasjonsnummer

814934942

navn

EATS 3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tangen", "Røysveien 33"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-20

hjemmeside

www.minilagernorge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

814934942

navn

EATS 3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tangen Røysveien 33

forradrpostnr

1534

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

20.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.minilagernorge.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814934942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1902318, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9953242, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9248313}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 704929}}, "journalnr": "2020637959", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814934942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34226, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34226}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9919016, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1243016}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8676000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9953242}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -88468, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 286225}, "driftsresultat": -88696, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 197529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 229, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 229}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -88468}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924901713 [navn] => EATS 3 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814934942 [oppstartsdato] => 2019-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tangen", "Ru00f8ysveien 33"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?