Index

EB RIVING OG BETONGSAGING AS

Orgnr: 822307922

adresse: Ole Deviks vei 16B

id

27676

organisasjonsnummer

822307922

navn

EB RIVING OG BETONGSAGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 16B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822307922

navn

EB RIVING OG BETONGSAGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ole Deviks vei 16B

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

25.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822307922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2427621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3318366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 884182}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2434185}}, "journalnr": "2021467765", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822307922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 442318, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 412318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2876048, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2376048}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3318366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 143959, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4652194}, "driftsresultat": 189960, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4842154}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5397, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 513}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5909}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 184563}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922330514 [navn] => EB RIVING OG BETONGSAGING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 822307922 [oppstartsdato] => 2019-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 16B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?