Index

EBF-INVEST AS

Orgnr: 819138842

adresse: Brandsletta 3

id

17812

organisasjonsnummer

819138842

navn

EBF-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-21

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brandsletta 3"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HOMMELVIK", "postnummer": "7550", "kommunenummer": "5031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819138842

navn

EBF-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brandsletta 3

forradrpostnr

7550

forradrpoststed

HOMMELVIK

forradrkommnr

5031

forradrkommnavn

MALVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819138842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2398639, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 205981, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 189336}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16645}}, "journalnr": "2021354815", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819138842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -259090, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -289090}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 465072, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 465072}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 205981}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -112618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 109721}, "driftsresultat": -105206, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4515}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7412, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 764}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -112618}}]

Reserver mot visning?