Index

ECON INVEST AS

Orgnr: 917791155

adresse: Billeveien 20

id

238788

organisasjonsnummer

917791155

navn

ECON INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Billeveien 20"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VEAR", "postnummer": "3172", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917791155

navn

ECON INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Billeveien 20

forradrpostnr

3172

forradrpoststed

VEAR

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

31.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791155

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66146, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1422754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1378031}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44723}}, "journalnr": "2021198057", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791155"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1393324, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 202792}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1190532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29430, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29430}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1422754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 849170, "totalresultat": 849170, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 110281}, "driftsresultat": -110281, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 944133, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 953522}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9389}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 833852}}]

Reserver mot visning?