Index

ECONFORC AS

Orgnr: 812180452

adresse: Bjørkhaugvegen 3

id

1498

organisasjonsnummer

812180452

navn

ECONFORC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkhaugvegen 3"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7049", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812180452

navn

ECONFORC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkhaugvegen 3

forradrpostnr

7049

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812180452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2293507, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 41407, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13042}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28365}}, "journalnr": "2021327501", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812180452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37818, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7818}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3589}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 41407}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12}}]

Reserver mot visning?