Index

ECONOMICA AS

https://www.economica.no

Orgnr: 811903922

mobil: 957 32 499
webside: www.economica.no
adresse: Biskop Bangs gate 11

id

892

organisasjonsnummer

811903922

navn

ECONOMICA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-13

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Biskop Bangs gate 11"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

hjemmeside

www.economica.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811903922

navn

ECONOMICA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Biskop Bangs gate 11

forradrpostnr

8622

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.05.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

957 32 499

url

www.economica.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811903922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379891, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 137746, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3379}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134367}}, "journalnr": "2021427418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811903922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 137746, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 107746}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 137746}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6905, "totalresultat": 6905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9217}, "driftsresultat": 3634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12850}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5294, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5294}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8928}}]

Reserver mot visning?